Quadre IV: els Borja-Llançol

Imatge de l'arbre geneaḷgic